Η Εταιρεία

Η ΣΑΪΜΠΕΡΣ Α.Ε. δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε μέσα από την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη των Ελληνικών επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών για αξιόπιστες, αποτελεσματικές και οικονομικές λύσεις και υπηρεσίες ΤΠΕ & Λειτουργικής Αναδιοργάνωσης, οι οποίες μπορούν να προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στο πλαίσιο της διεθνούς οικονομίας. Η ΣΑΙΜΠΕΡΣ αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη για κάθε είδους επιχειρήσεις και οργανισμούς, είτε πρόκειται για βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις ή παροχείς υπηρεσιών, είτε πρόκειται για φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Ανεξάρτητα από τον κλάδο και μοντέλο δραστηριοποίησης, οι πελάτες μας μπορούν να βασιστούν στην τεχνογνωσία μας για τον ανασχεδιασμό και την ηλεκτρονικοποίηση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στα πλαίσια της διεπαφής τους με τους πελάτες τους, συνεργάτες τους, καθώς και το προσωπικό τους.

Περισσότερα...
 

Υπηρεσίες

Η επιτυχής ανάπτυξη συστημάτων e-Business προϋποθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία τόσο σε θέματα διαχείρισης τεχνολογίας όσο και οργάνωσης επιχειρησιακής λειτουργίας & στρατηγικής.

Περισσότερα...
 

Προϊόντα

Η ΣΑΙΜΠΕΡΣ προσφέρει μια ευρεία γκάμα έτοιμων προϊόντων για Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διαχείρισης Ροής Εργασίας & Εγγράφων, Διαχείριση Ποιότητας, Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων και Εταιρικών Portals.

Περισσότερα...
 

Τελευταία Νέα

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία

«ΣΑΪΜΠΕΡΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΣΑΪΜΠΕΡΣ ΑΕ»

ΑΡΜΑΕ 52788/01ΝΤ/Β/02/64(04) – ΓΕΜΗ 122027901000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται στη διεύθυνση Ηλέκτρας 52 Καλλιθέα στις 20 Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή (2) δύο τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση (1.1.2015 έως 31.12.2015).

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 13 του καταστατικού.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

01/2011

Ολοκληρώθηκε από την ΣΑΪΜΠΕΡΣ η μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού και οι αναλυτικές προδιαγραφές του νέου ΟΠΣ του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συντάχθηκαν και παραδόθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού. Το έργο της ανάπτυξης του ΟΠΣ εκτιμάται σε συνολικό προϋπολογισμό άνω των 10 εκ. ευρώ ενώ ο διαγωνισμός αναμένεται εντός του 2011.

Περισσότερα

01/2011

Το ηλεκτρονικό ΟΠΣ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) επέκτεινε τις δυνατότητές του με την προσθήκη και νέων λειτουργιών αιτήσεων - καθολικής διαχείρισης και προβολής των αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου. Ολόκληρο το ηλεκτρονικό ΟΠΣ του Ιδρύματος, το οποίο διαθέτει άνω των 35 πρότυπων αιτήσεων του μέσω ηλεκτρονικών φορμών, όπως και οι επεκτάσεις του έχουν αναπτυχθεί εξ’ ολοκλήρου από την ΣΑΪΜΠΕΡΣ.

Περισσότερα

12/2010

Ολοκληρώθηκε από την ΣΑΪΜΠΕΡΣ το νέο σύστημα παρακολούθησης αλλαγών / ακυρώσεων αεροπορικών κρατήσεων και εισιτηρίων της εταιρείας AIRTICKETS.GR, το οποίο θα προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες του Τουριστικού Γραφείου. Η ΣΑΪΜΠΕΡΣ αποτελεί σταθερό συνεργάτη της εταιρείας AIRTICKETS.GR, με πάνω από 10 έτη συνεργασίας, παρέχοντας καθημερινή υποστήριξη και επεκτάσεις στις επιχειρησιακές εφαρμογές του Τουριστικού Γραφείου.

Περισσότερα

10/2010

Με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο των κρατικών οφειλών και την ενίσχυση της διαφάνειας των σχετικών συναλλαγών, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) μελέτησε την ανάπτυξη μιας Κεντρικής Υπηρεσίας Ελέγχου Κρατικών Οφειλών. Η στρατηγική μελέτη και ο αναλυτικός σχεδιασμός της νέας Υπηρεσίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την ΣΑΪΜΠΕΡΣ.

Case Studies